Net even

iets meer

informatie

Maak

kennis met

onze school

Informatie

Bij ons op school werken we met een continurooster. Voor de kinderen betekent het duidelijkheid, rust en structuur. Tussen de middag eten we met onze eigen groep onder begeleiding van de leerkracht gezamenlijk een boterham in de klas en aansluitend gaan we naar buiten. Deze wijze van werken is efficiënt en maakt dat we na de pauze weer “fris” aan de slag kunnen. 

Documenten

In het Strategisch beleidsplan staat een duidelijk visie op Passend Onderwijs

The Strategic Policy is a clear vision of Suitable Education.... 

Schooltijden en vrije dagen

De Vlieger heeft een continurooster. Voor de kinderen betekent het rust en structuur

De Vlieger has a continuous schedule. For children it means peace and structure...