Goed om

te weten over

onze school

Maak

kennis met

onze school

Over onze school

Onze school is een school waar iedereen voor zijn of haar mening kan en leert uitkomen. De mening van een ander leren respecteren is voor ons een belangrijk aandachtspunt in het werken met elkaar. Wij proberen de kinderen te brengen tot een actieve leerhouding. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid zijn daarbij de uitgangspunten. Onze gemeenschappelijke visie op onderwijs luidt: ‘niet ieder kind is gelijk daarom leveren wij onderwijs op maat’.

Team

Elke dag vind je op onze school een zeer gemotiveerd team

Every day you find in our school an very motivated team... 

Zorg

Zorgplicht betekent dat we de verantwoordelijkheid hebben

Duty of care means that we have the responsibility...