Net even

iets meer

informatie

Maak

kennis met

onze school

De Taalklas

De Taalklas Harderwijk biedt onderwijs aan nieuwkomers, vanaf groep 3 t/m groep 8 basisonderwijs, die nog geen jaar in Nederland wonen. Na 40 weken onderwijsaanbod op AZS  ‘de Vlieger’ stromen zij door naar het regulier onderwijs. De taalklas coördinator gaat dan met de ouders op zoek naar een passende school voor hun kind, het liefst in de directe woonomgeving van het gezin. Het onderwijs aan NT2 kinderen heeft vervolgens nog wel extra ondersteuning en begeleiding nodig want het leren van een nieuwe taal neemt gemiddeld 5 jaar in beslag! De taalklas coördinator begeleidt en ondersteunt de eerste periode de leerlingen en de leerkrachten van de basisschool.

Ideeën en tips voor onderwijs aan anderstalige leerlingen.

Juist in deze periode is het lastig om interactief onderwijs te geven en dan met name de Nederlandse taal te stimuleren aan anderstalige kinderen. Voor advies, tips en ideeën kunt u altijd contact opnemen met de Taalklas coördinator Titia de Kleine; t.dekleine@stichtingproo.nl

 

The Taalklas Harderwijk offers education to newcomers, from group 3 to group 8 of primary education, who have been living in the Netherlands for less than a year. After 40 weeks of education offered at AZS 'de Vlieger', they move on to regular education. The language class coordinator then works with the parents to find a suitable school for their child, preferably in the immediate living environment of the family. Teaching NT2 children then still needs extra support and guidance, because learning a new language takes an average of 5 years! The language class coordinator guides and supports the pupils and teachers of primary school during the first period.

Ideas and tips for teaching non-native pupils.

It is particularly during this period that it is difficult to provide interactive education and especially to stimulate the Dutch language to children who speak other languages. For advice, tips and ideas you can always contact the Language Class Coordinator Titia de Kleine; t.dekleine@stichtingproo.nl 

Handige links en websites:

Websites om online boeken  te lezen in verschillende talen:

  • Storyweaver
  • Internationale Childrens’s Digital Library

Boeken bestellen via uitgever. Een aantal uitgevers is gespecialiseerd in tweetalige boeken:

  • Uitgeverij Nik-Nak
  • Buro Extern

Voor het verwerven van de basiswoordenschat op school en thuis biedt Logo 3000 de komende weken alle scholen gratis digitale toegang tot de door hen geselecteerde woorden.  Ga hiervoor naar www.logo-digitaal.nl en vul de code in het roze blokje (thuis oefenen) nbyeKCEuaA